Læsning er godt – men noget er bedre end andet

Del denne:

Her på siden slår jeg et slag for, at børn skal have læst højt. Fordi det er godt for børn på næsten alle tænkelige måder. Herunder at det motiverer dem til at læse selv. En ny undersøgelse har nu peget på en ny sidegevinst ved at læse bøger højt for børn. I hvert tilfælde hvis man læser op fra en bog af papir.

Lad det være sagt med det samme. Al højtlæsning er godt for børn. Uanset medie. Men hvis man læser højt fra en bog af papir, vænner man børn til at blive nysgerrige på netop det medie. Og netop brugen af papirbøger giver en langt bedre træning af evnen til at læse i dybden, almen læseforståelse og generel orientering i tekster.

Folkekolen.dk omtaler den internationale læseundersøgelse ePirls og interviewer Lektor emeritus Jan Mejding. Nedenfor har jeg gengivet nogle af de svar som Jan Mejding har givet på de spørgsmål Folkeskolen.dk har stillet ham.

“Det er fint at kende til onlinetekster som teksttype, men man bliver ikke dygtig nok til at læse af dem. Skal man være en langdistanceløber, skal man træne på en bestemt måde for at kunne løbe hele vejen, man kan ikke bare løbe småture. Det gælder også læsning”.

“Læsning bliver man kun god til, hvis man øver sig, og det finder bedst sted på papir, hvor man ikke bliver afledt af andre ting. Man får ikke den dybe koncentraiton til at holde fast i pointerne, når man hele tiden bliver afledt af billedmedier og popups og notifikationer. Skærmlæsning er ikke så dybdegående, så som lærer er man nødt til at variere sin læsning med eleverne. Der er nogle ting, der er fine at læse på computer, men der skal ikke skrues op, for hvis man kun læser via skærm, så går man glip af den funktionelle dybdegående læsning”.

”Samtidig bliver det endnu mere vigtigt nu, at forældrene tænker over deres eget skærmforbrug. Ser børnene dem nogensinde læse i en bog eller en avis. Hvis forældre håndterer al skriftlige information elektronisk, så vil børnene tænke: “Hvad skal jeg bruge bøger til”. Det der virker, er det samme som det altid har været, at man læser op og snakker med børnene om, hvad de læser”, fortæller Jan Mejding.

Du kan læse artiklen i sin helhed her.